Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Giới Pháp Thần - God Of The Magical World (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 54 / 54 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 54 / 54 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Giới Pháp Thần [/info] [nd]Cuối năm 2020 lịch Mạt Pháp, do sự cạn kiệt các nguyên tố ma pháp mà nền văn minh lục địa Tư Đặc Ân đi đến hồi kết, bão táp hư không kéo tới hủy diệt cả đại lục. Pháp thần cuối cùng của đại lục, Diệp Huyền, bất ngờ thức tỉnh tại thời đại văn minh ma pháp cường thịnh 3000 năm trước, trở thành một học sinh bình thường của học viện ma pháp Tây Tư ở vương quốc Áo Lan Đa phía tây bắc đại lục. Để cứu đại lục, ngăn chặn tận thế, Diệp Huyền bắt đàu tìm kiếm chân tướng của bạo động hắc ám khiến nguyên tố ma pháp cạn kiệt 3000 năm trước, ngăn cản nguy cơ của đại lục. Tộc tinh linh, cự long, Bỉ Mông, thú tộc... chủng tộc đa dạng, dồi dào sức sống, đại lục huy hoàng, khiến Diệp Huyền càng ý thức rõ sứ mệnh của mình. Vạn Giới Pháp Thần, thế giới tươi đẹp này, sẽ do Diệp Huyền ta cứu vớt! [/nd] [br/Hx] [ 54 | https://playhydrax.com/?v=WP5uy4of4 ] [ 53 | https://playhydrax.com/?v=iPB0OSmwI ] [ 52 | https://playhydrax.com/?v=JsdxOl3Ix ] [ 51 | https://playhydrax.com/?v=GOdJV1HtJ ] [ 50 | https://playhydrax.com/?v=vIaeifHvk ] [ 49 | https://playhydrax.com/?v=a5w-RasPY ] [ 48 | https://playhydrax.com/?v=Ihipc9c7V ] [ 47 | https://playhydrax.com/?v=HY0B1N5iP ] [ 46 | https://playhydrax.com/?v=0A3qiJrSR ] [ 45 | https://playhydrax.com/?v=snvr2M7QM ] [ 44 | https://playhydrax.com/?v=pdbcDCf_M ] [ 43 | https://playhydrax.com/?v=2BQ7oZ2FE ] [ 42 | https://playhydrax.com/?v=lz1VwK3de ] [ 41 | https://playhydrax.com/?v=mmgEZg044 ] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=zH0AMD68_ ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=NllLbWn3N ] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=EJbNB5-VV ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=8RDL_1-qD ] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=Fhjz_kLFN ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=UfqXkOUsK ] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=15-uQRW6o ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=Mgxiq9ROY ] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=EY7o8zb4o ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=QKqBc80M7 ] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=EKaqLoWL7 ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=cYdH0KV_J ] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=dn6BJwyn9 ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=VCspJ8Ben ] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=G3Rl3W--U ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=RObMY35nA ] [24 | https://playhydrax.com/?v=k9xwpRw6K ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=ZGj0YSZpo ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=pXBwbY-Sq ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=NuCTF0tYc ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=HaUMuyq8Lv ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=jFkYw5140 ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=exDWAjCo7 ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=hQKnOy5BY ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=kWqHvwdbn ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=5YkLLZr_BH ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=uwis8Gq3V ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=jwzsIP6gJ ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=Oq8wi-GMh ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=RFsoLOj4u ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=T4pIuyZzv ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=A9-LO0fxD ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=pNiuyLYoS ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=adJGvo0f0 ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=UARFSBs99 ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=ScVIL72Rs ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=ytTfQefG9b ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=1kNAaZRbS] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=nPgYLaHHq ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=n924hhERi8] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e31074348ee2d5b8ab9f4b082b402b8b] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8739162437fb09c3c3ea1870941036e4] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7984e3669aa6447f3363f023b301d51a] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=64c659200be57c88b3ed54f8017249e6] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bf43a5ac9efc9672aad46afc3ea8d9b2] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2c2cf4549411af05f9c441cf1fd4d060] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3bd573c89e6a97a83f6c4e9daf955915] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6f04e0655bea5a2439fc9de8097d4efc] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7e875abae42ccc463763fc6acb653969] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aa50dab4f77fe110ccce5c37e8df3c26] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c1988cf8566f9d110bdeb2ab3631771b] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e6cd97a99ed6e51fffb1581de6a5c8fa] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=70f2dcd951b59a5f8170325e69bf27f6] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=28992b74341b4e98b24c7822588e2b9b] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38e443129a19e8e1a7eb7127f8f98f40] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1f576fb7771465a3a72185d2d6283516] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1422eeb003b25f00099a24792d479180] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6b7503ad124a6880a0f519203d606975] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=345e7560956c45376aa37ae46bd8740d] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=480102012b00d6c1cc865cfa1456248f] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=38943ed07d9d6cd190695ee5126cbb94] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1855799ed1d4931c8139717de96d9821] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3437d41f0192234b28e6572203512b48] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=934650bb0dc2a8c2850cd850bf814bea] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=66c68882d7ac06af71ff25e12cb3d2a1] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d7a8cfb31dddc149edc12bce3a789ae5] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ffb460225630838c24b1934aaf86901d] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fffd44fee1189ac8acf2540a75181a0a] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0da0082e6ece0e78cc152d1d6d0a839a] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f956474009ed0b6db08f08e4bf014675] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b6b9801661757fd59d2016edb4301cc4] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7f6759b2b3fa7aaac8534889d4211d3b] [[33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=217eb473ef44193f4033d05e1e2db5f0] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3ee249b9ae381feb63a7c411072fbb30] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=99a2c5fa042f6bfd08dde1f326438143] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b2f0b54586ac9d4b8358ed720a5494b4] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aca9584d83f011e979e26d3974c0fc30] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c90c4ab801c641bff85dc953449066d7] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=96e88c7bffe956e7d6aca49742b64e7a] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a514df41e26cdb7cec3490f9336ecf08] [41|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6a8047501b70d7b02b929457a3fa6a50] [42|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b7a5ba790ffa1b59f6ec1784948c0dc7] [43|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=913bc7e9ca3fc46b2393a125052c3a73] [44|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=acb5c8e2966a180c1ad8e02e434eb012] [45|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1093b62b430948596d011674ced49f44] [46|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b683bd97c0068129fa2ca92e330e2ebb] [47|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d0bf93ce3d69f582a9c8c35d6be383b1] [48|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fa2af34ddd2713a484fdec08d95fa3fc] [49|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=79a23f3227b37f681251fd71a4cfc123] [50|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=60736b37deb61fed496833d20ee07a01] [51|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d71b9bc47ea2dd253bb4f26e4dc67e80] [52|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=df6466a5215dc6995062c424a5730279] [53|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=827797fde51bd07ecabd234548a3dfd4] [54|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f5a8f11872f6bd9de19f475ac7ad2ca3] [br/Arc] [ 54 | https://archive.org/download/vgpt_1/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/vgpt_1/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/vgpt_1/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/vgpt_1/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/vgpt_1/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/vgpt_1/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/vgpt_1/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/vgpt_1/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/vgpt_1/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/vgpt_1/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/vgpt_1/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/vgpt_1/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/vgpt_1/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/vgpt_1/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/vgpt_1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/vgpt_1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/vgpt_1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/vgpt_1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/vgpt_1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/vgpt_1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/vgpt_1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/vgpt_1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/vgpt_1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/vgpt_1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/vgpt_1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vgpt_1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vgpt_1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vgpt_1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vgpt_1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vgpt_1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vgpt_1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vgpt_1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vgpt_1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vgpt_1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vgpt_1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vgpt_1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vgpt_1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vgpt_1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vgpt_1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vgpt_1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vgpt_1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vgpt_1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vgpt_1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vgpt_1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vgpt_1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vgpt_1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vgpt_1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vgpt_1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vgpt_1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vgpt_1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vgpt_1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vgpt_1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vgpt_1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vgpt_1/01.mp4 ] [br/Sb] [ 54 | https://sblongvu.com/e/jz2prakg6adt ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/3wuuwgm1tm04 ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/n1mhswsop65s ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/a19d948g0z4o ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/8732nvbvydna ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/epu7mun2jxoz ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/bb65evmu0vt1 ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/blr6fsbm5aje ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/ord4ioj7mqfl ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/v63s4z08borm ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/wmgg4qhld0fh ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/ckndp7y080oz ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/d9t4zak7c6d8 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/3weqb0u8gp3x ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/bl9ovli5qiy6 ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/b233h5t1ddma ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/rynd1ri3zlg9 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/dvacj6830lbo ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/ftb6po22plef ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/kil5yw82r43y ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/k7rg8sa2ax00 ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/asfzg3moy10d ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/mkijy7dhekzr ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/qajk3iu6zg6z ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/xf8lhpn8flao ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/8az0e6ex4v9n ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/axcykuqt9l8n ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/d7y3mc6eqgsx ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/e419udh55592 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/2g8rs5c88uyn ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/70um7cb6rbqu ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/13g26lxqf1na ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/peauzvm4x07z ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/0r6rwshjadkb ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/5se2zi9ia67a ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/lt8qwq94gnth ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/w7jwpuq926as ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/l9yh8ylj0g5v ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/0cqhlgaq6yel ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/35pkyp6xi0vn ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/c445glj035xk ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/ujvl93x6kre4 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/4zc15c3904ho ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/naxtbn7jui0z ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/lscbhlxikqzj ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/ikhfn8yxnwqb ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/y0ilea7byb20 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/9omzzwhrppto ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/1sbksdpmtx5f ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/4bnj88u90pxd ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/a60sagob2ti3 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/ovefnhl5mgb8 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/9vfr8thlmuxv ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/mgrjq658r0r7 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác