Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Giới Pháp Thần - God Of The Magical World (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 54 / 54 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 54 / 54 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Giới Pháp Thần [/info] [nd]Cuối năm 2020 lịch Mạt Pháp, do sự cạn kiệt các nguyên tố ma pháp mà nền văn minh lục địa Tư Đặc Ân đi đến hồi kết, bão táp hư không kéo tới hủy diệt cả đại lục. Pháp thần cuối cùng của đại lục, Diệp Huyền, bất ngờ thức tỉnh tại thời đại văn minh ma pháp cường thịnh 3000 năm trước, trở thành một học sinh bình thường của học viện ma pháp Tây Tư ở vương quốc Áo Lan Đa phía tây bắc đại lục. Để cứu đại lục, ngăn chặn tận thế, Diệp Huyền bắt đàu tìm kiếm chân tướng của bạo động hắc ám khiến nguyên tố ma pháp cạn kiệt 3000 năm trước, ngăn cản nguy cơ của đại lục. Tộc tinh linh, cự long, Bỉ Mông, thú tộc... chủng tộc đa dạng, dồi dào sức sống, đại lục huy hoàng, khiến Diệp Huyền càng ý thức rõ sứ mệnh của mình. Vạn Giới Pháp Thần, thế giới tươi đẹp này, sẽ do Diệp Huyền ta cứu vớt! [/nd] [br/Hx] [ 54 | https://playhydrax.com/?v=WP5uy4of4 ] [ 53 | https://playhydrax.com/?v=iPB0OSmwI ] [ 52 | https://playhydrax.com/?v=JsdxOl3Ix ] [ 51 | https://playhydrax.com/?v=GOdJV1HtJ ] [ 50 | https://playhydrax.com/?v=vIaeifHvk ] [ 49 | https://playhydrax.com/?v=a5w-RasPY ] [ 48 | https://playhydrax.com/?v=Ihipc9c7V ] [ 47 | https://playhydrax.com/?v=HY0B1N5iP ] [ 46 | https://playhydrax.com/?v=0A3qiJrSR ] [ 45 | https://playhydrax.com/?v=snvr2M7QM ] [ 44 | https://playhydrax.com/?v=pdbcDCf_M ] [ 43 | https://playhydrax.com/?v=2BQ7oZ2FE ] [ 42 | https://playhydrax.com/?v=lz1VwK3de ] [ 41 | https://playhydrax.com/?v=mmgEZg044 ] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=zH0AMD68_ ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=NllLbWn3N ] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=EJbNB5-VV ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=8RDL_1-qD ] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=Fhjz_kLFN ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=UfqXkOUsK ] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=15-uQRW6o ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=Mgxiq9ROY ] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=EY7o8zb4o ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=QKqBc80M7 ] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=EKaqLoWL7 ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=cYdH0KV_J ] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=dn6BJwyn9 ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=VCspJ8Ben ] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=G3Rl3W--U ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=RObMY35nA ] [24 | https://playhydrax.com/?v=k9xwpRw6K ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=ZGj0YSZpo ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=pXBwbY-Sq ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=NuCTF0tYc ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=HaUMuyq8Lv ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=jFkYw5140 ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=exDWAjCo7 ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=hQKnOy5BY ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=kWqHvwdbn ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=5YkLLZr_BH ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=uwis8Gq3V ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=jwzsIP6gJ ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=Oq8wi-GMh ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=RFsoLOj4u ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=T4pIuyZzv ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=A9-LO0fxD ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=pNiuyLYoS ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=adJGvo0f0 ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=UARFSBs99 ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=ScVIL72Rs ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=ytTfQefG9b ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=1kNAaZRbS] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=nPgYLaHHq ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=n924hhERi8] [br/Arc] [ 54 | https://archive.org/download/vgpt_1/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/vgpt_1/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/vgpt_1/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/vgpt_1/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/vgpt_1/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/vgpt_1/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/vgpt_1/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/vgpt_1/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/vgpt_1/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/vgpt_1/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/vgpt_1/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/vgpt_1/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/vgpt_1/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/vgpt_1/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/vgpt_1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/vgpt_1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/vgpt_1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/vgpt_1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/vgpt_1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/vgpt_1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/vgpt_1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/vgpt_1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/vgpt_1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/vgpt_1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/vgpt_1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vgpt_1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vgpt_1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vgpt_1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vgpt_1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vgpt_1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vgpt_1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vgpt_1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vgpt_1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vgpt_1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vgpt_1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vgpt_1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vgpt_1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vgpt_1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vgpt_1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vgpt_1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vgpt_1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vgpt_1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vgpt_1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vgpt_1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vgpt_1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vgpt_1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vgpt_1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vgpt_1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vgpt_1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vgpt_1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vgpt_1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vgpt_1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vgpt_1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vgpt_1/01.mp4 ] [br/Fm] [ 54 | https://filemoon.sx/e/m9rg80e4dxv3 ] [ 53 | https://filemoon.sx/e/xma3r25nhz31 ] [ 52 | https://filemoon.sx/e/o6wyaodgc96q ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/omoybk6x1m6p ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/74c8asnud6db ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/xdezsd89dusl ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/ovky89gvy5my ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/ijzllvazg2yn ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/124xs4opbq5x ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/oprbhsyqp836 ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/9oeslkiyfcsr ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/anjj0fowokck ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/w6xfd2ew2f6e ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/o10ms9ejgyl6 ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/4c5pnd48pq9r ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/kkgnd553jjwc ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/wd7jbapoxec4 ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/ukl4caoo3bw1 ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/00jaf7p6xa2d ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/whaaiey5hx3f ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/cin51ywc62cp ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/aqpgwqo4vdiu ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/bj3zi66dihdd ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/ex8wajliwrdv ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/zoxbnwtwm9qt ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/w3ov9tatndn0 ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/9ujypntjlmgo ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/87pnkspqs786 ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/vjh1zk585hh5 ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/l5l8k2awtft0 ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/1enld1djut0b ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/xkh3zhxdwhng ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/xkjvcd82yrk5 ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/6x1gmzs84rnj ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/5muer7ak1uam ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/tmfwlqgcipbp ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/cgyfl4z5oite ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/kz28radn5krv ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/9mef2nvcthil ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/f5g6j8rj417f ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/l3wmth2v9na5 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/alg299xllvmt ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/cxqoa663b2z9 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/n6bg6gbprh91 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/8jg5xifhdmdv ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/8ogo3jck8s6g ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/2fp3e37pm3ro ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/byzbyn5bua6r ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/q2lqiy6ler1q ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/4j2j0o8d3hlc ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/yn3wji2q4l1v ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/mnykbc6rgmds ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/oh2deex4lvyz ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/4bp23k6cvlxx ] [br/Sb] [ 54 | https://sblongvu.com/e/jz2prakg6adt ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/3wuuwgm1tm04 ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/n1mhswsop65s ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/a19d948g0z4o ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/8732nvbvydna ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/epu7mun2jxoz ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/bb65evmu0vt1 ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/blr6fsbm5aje ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/ord4ioj7mqfl ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/v63s4z08borm ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/wmgg4qhld0fh ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/ckndp7y080oz ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/d9t4zak7c6d8 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/3weqb0u8gp3x ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/bl9ovli5qiy6 ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/b233h5t1ddma ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/rynd1ri3zlg9 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/dvacj6830lbo ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/ftb6po22plef ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/kil5yw82r43y ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/k7rg8sa2ax00 ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/asfzg3moy10d ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/mkijy7dhekzr ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/qajk3iu6zg6z ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/xf8lhpn8flao ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/8az0e6ex4v9n ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/axcykuqt9l8n ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/d7y3mc6eqgsx ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/e419udh55592 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/2g8rs5c88uyn ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/70um7cb6rbqu ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/13g26lxqf1na ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/peauzvm4x07z ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/0r6rwshjadkb ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/5se2zi9ia67a ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/lt8qwq94gnth ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/w7jwpuq926as ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/l9yh8ylj0g5v ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/0cqhlgaq6yel ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/35pkyp6xi0vn ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/c445glj035xk ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/ujvl93x6kre4 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/4zc15c3904ho ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/naxtbn7jui0z ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/lscbhlxikqzj ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/ikhfn8yxnwqb ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/y0ilea7byb20 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/9omzzwhrppto ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/1sbksdpmtx5f ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/4bnj88u90pxd ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/a60sagob2ti3 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/ovefnhl5mgb8 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/9vfr8thlmuxv ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/mgrjq658r0r7 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác