Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Giới Kỳ Duyên - The Legendary Monster Emperor (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Giới Kỳ Duyên [/info] [nd]Phim hoạt hình Vạn Giới Kỳ Duyên 2021 xoay quanh câu chuyện về Lâm Phong là một cô nhi trong một võ trang ở Kỳ sơn ngoài Lưu Tiên thành, trong võ trang có một Quỷ Khốc lâm, tương truyền là nơi ma quỷ lui tới, là cấm địa của võ trang. Một ngày nọ Lâm Phong vô tình rơi vào đó, phát hiện một cỗ quan tài băng trong hang động giữa Quỷ Khốc lâm, bên trong quan tài băng này là một mỹ nữ. Lâm Phong vô tình mở quan tài băng, khiến Doanh Đài Nguyệt thức tỉnh, sau khi thức tỉnh, Doanh Đài Nguyệt vô tình phát hiện Lâm Phong có thể khởi động thánh vật yêu tộc Hồng Mông Yêu Chủng, nên bắt Lâm Phong nuốt nó, rồi ngang nhiên bỏ đi. Từ đó về sau cơ thể Lâm Phong bắt đầu thay đổi, Hồng Mông Yêu Chủng nảy mầm trong cơ thể Lâm Phong, mà trong võ trang cũng xảy ra những chuyện kỳ quái. Lâm Phong lúc này đã có được sức mạnh, sẽ giải quyết những chuyện kỳ lạ này như thế nào. [/nd] [br/Hx] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=R3bk7dpqw ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=tqabptZ6l ] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=yWXwpbeFQ ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=g-s6Z9EEV ] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=rVsCYEbcj ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=tcvDsFuIN ] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=MY7eNlYso ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=4KzRbnQAB ] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=CTfaDimXW ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=dGFvY5fwf ] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=wsnAz5dvL ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=kMO8aFEQL ] [28 | https://playhydrax.com/?v=A_udzJMKH ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=8NHI2ZaBq ] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=cYImnisDr ] [25 | https://playhydrax.com/?v=TJwMhEUcp ] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=d7kCKoiIwe ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=-ai34sqkp ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=QPVNnoP6o ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=3mlRLemLt ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=RGxZUTVJR ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=ARaEvhJ2V ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=monavVQdj ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=A6HpBCLiQ ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=hHwMKCeuy ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=y7_lDqPGn ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=q61ABJv6O ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=kIt84c5ig ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=aXI8gxja7 ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=Wz3dHDyvp ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=kl1er1sYU ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=8SYhIJQXC ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=k4KVwEPgp ] [7 | https://playhydrax.com/?v=N2Pn6OTSe ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=hGA-uQQeR ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=BebG4zIXY ] [4 | https://playhydrax.com/?v=r8Rhe_0FF ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=QuriickUy ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=NFKED85iF ] [1 | https://playhydrax.com/?v=LpojANNv7J ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=33d8b7110b6b923e76cdd387c9ee479a] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1355b6dea27e910d6207f728668fa529] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ca1a9f945ce2fd80f8bbbdb555aa4fdf] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=057f81d07d6f0bb677870c8679bb7ccd] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d93c51d03bda30c7ee9d52afc56fd5a2] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b54a8462ecac9da65ca4c3f059dd945b] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4f3a5bd3465bc51ab7af4f8bfd2ebcc4] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e31584138e6f6f533a8dab924d931bcf] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e0fb1bf4401482265de8ad0f29efee5f] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=50e4b4a3236588defa8ff5000e479b3a] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=09200d09639aa9eff3cbc482259971ea] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=820f6327afb46ff37cf6516ea75c991f] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b53b91813edf426b154f285f0496eaad] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cabc13c9346877bdf37198b8def7befe] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4a5ca7356821dcb15aa0184b9a5aea1b] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b792010057423d8ef212bf03177e8223] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a5f8d2a96ad9699a332fdd966f1a0811] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9f889721dc86abbf98fe694a12cc1517] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b005ad4d8eb2a2b6d0fdfa2b3ceacb52] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aace7f377a981b87b01e6b694ef8bd43] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=34ae6a28e54779b1efb3d5eb82b8dcb3] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4b51ce5f48fb7485c7e60f05ae7dca1d] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9fe3594bce4d8ac046730e34f884c3df] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a2ed1ac40ffd6145c9a44fee72d6ae47] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=424e9f7f955eb311df882ba3b3fdbba2] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7cfe72242e56a5e596433a232fdc178a] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c2b9e97952240ce9b4fe66eedf1f2c2d] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ab8fe9383d737af6667f97f9cf7d6271] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0c9952519ec8942ecae00af760e2bc8b] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4cc6349c250e2ad0803dc6faa968b299] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=977bcd047279fccbfc17940bc595902b] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e6aa1d65245dd0eb1c9c465e653d26d4] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=29f1c8d5b854822fbf54667660678438] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e932ca81b8eabd86ef3880e3be6741a3] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b657b9366b09a55c07096b3d1c89491c] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b38d6073e45b121cb26e31df834b3e16] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=23fbce53756b5ee8a378a313cc703039] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4f66b6224c9e893bde3a9c75da14806b] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=68542de71467ac0ea5b612b86f65f020] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6626edb358b75989ded2c10c8872eec6 ] [br/Arc] [ 40 | https://archive.org/download/vgkd1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/vgkd1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/vgkd1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/vgkd1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/vgkd1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/vgkd1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/vgkd1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/vgkd1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/vgkd1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/vgkd1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/vgkd1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vgkd1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vgkd1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vgkd1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vgkd1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vgkd1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vgkd1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vgkd1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vgkd1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vgkd1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vgkd1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vgkd1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vgkd1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vgkd1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vgkd1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vgkd1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vgkd1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vgkd1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vgkd1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vgkd1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vgkd1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vgkd1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vgkd1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vgkd1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vgkd1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vgkd1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vgkd1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vgkd1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vgkd1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vgkd1/01.mp4 ] [br/Sb] [ 40 | https://sblongvu.com/e/ktwiv2pn5p7i ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/xjd06dhi41lq ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/3af6duy1w1x0 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/arzgz3eiyuxc ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/d4tye99xv3tg ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/un7jc019zrdg ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/jxcptaym42zh ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/2400a14zt6mg ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/o2b69ikutd4r ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/zvj2007s5yib ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/7rxy6xtxp6kb ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/zk4pxczdsut9 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/vamin80x8nyv ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/y80ldif20k9i ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/7csw5y1qr31e ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/3r6o3b6sbu6a ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/5ln8phj3ys36 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/pqy368jvqct1 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/52jmigfrbqij ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/485msg2bt2w0 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/fftx193huz2z ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/z0cnbxlij20s ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/mmebs688en4z ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/192faf6majs1 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/5f5nddka70w3 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/5wmwou1wr4b2 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/gpx39imrg7zg ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/5jss9b4chxgy ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/0sboj6jspavz ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/4pigujyq9n2c ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/kflwgpun0885 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/3z0o9rgpmmh8 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/0g01aq7mpvld ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/cli3v4y1ublm ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/j1rulowadjv7 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/wal1e4p868w0 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/8a1rlbkrm3g9 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/qy8k57tbd0he ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/a4d34tc0yzru ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/jhmdszipo5qg ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác