Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Duy Ngã Độc Thần - Wei Wo Du Shen (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 50 / 50 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 50 / 50 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Duy Ngã Độc Thần [/info] [nd]Trên vùng đất rộng lớn của Trung Quốc, các vị thần nắm giữ quy luật của trời đất đã qua đời và mất đi sự ràng buộc của pháp luật, sức mạnh bóng tối sắp sửa di chuyển, cố gắng lật đổ toàn bộ vùng đất. Ning Chen là một người bảo vệ bình thường ở Cung điện Canglan. Anh ấy có được sức mạnh nuốt chửng linh hồn một cách tình cờ và cơ sở tu luyện của anh ấy đã tăng lên rất nhiều. Ban đầu, anh ấy có thể theo kịp [/nd] [br/Hx] [ 50 | https://short.ink/doJf1Wrlr ] [ 49 | https://short.ink/_kbThybBV ] [ 48 | https://short.ink/31MmChA4W ] [ 47 | https://short.ink/Gf9jU_TuX ] [ 46 | https://short.ink/-tCC2QIFo ] [ 45 | https://short.ink/QZ_ZF-Hed ] [ 44 | https://short.ink/T0XfmW4VJ ] [ 43 | https://short.ink/1aNknncYi ] [ 42 | https://short.ink/E1Nyv5zGbK] [ 41 | https://short.ink/z7XXkbp-w ] [ 40 | https://short.ink/xTtTErYbZ ] [ 39 | https://short.ink/7Cg_rEFqR ] [ 38 | https://short.ink/797O6_OTY ] [ 37 | https://short.ink/6YtlXEWCU ] [ 36 | https://short.ink/kKxaUSyYb ] [ 35 | https://short.ink/NdOBQXgq4 ] [ 34 | https://short.ink/tIF_JNE3T ] [ 33 | https://short.ink/qAwoD2MVW ] [ 32 | https://short.ink/5pI8Yr5-h ] [ 31 | https://short.ink/ekyj3Wejn ] [ 30 | https://short.ink/KXxfNO_su ] [ 29 | https://short.ink/h2QoRNHNb ] [ 28 | https://short.ink/WfGWgpsZA ] [ 27 | https://short.ink/uKlExX3HD ] [ 26 | https://short.ink/-wKrQ3mnw ] [ 25 | https://short.ink/1sZW4pesQ ] [ 24 | https://short.ink/JOMfouqLs ] [ 23 | https://short.ink/_qjz1D1-W ] [ 22 | https://short.ink/6B8GDJtyU ] [ 21 | https://short.ink/PRmWyOTr6 ] [ 20 | https://short.ink/eU0zzPKFe ] [ 19 | https://short.ink/VACcz1V5l ] [ 18 | https://short.ink/Wtb39Ynsf ] [ 17 | https://short.ink/DEiWcSRz2 ] [ 16 | https://short.ink/M_0wZ1W5J ] [ 15 | https://short.ink/7BNgLCamW ] [ 14 | https://short.ink/DZb2oyFxa ] [ 13 | https://short.ink/qsSPD7Ai5 ] [ 12 | https://short.ink/MLWS7ZMW2 ] [ 11 | https://short.ink/8OAg1fa9d ] [ 10 | https://short.ink/uWkDjrt5I ] [ 9 | https://short.ink/388CNw__W ] [ 8 | https://short.ink/AFjjStkxG ] [ 7 | https://short.ink/td9i98QYT ] [ 6 | https://short.ink/uhMQy4h6t ] [ 5 | https://short.ink/zPJc0PxVU ] [ 4 | https://short.ink/YcjWr7n4O ] [ 3 | https://short.ink/W0H37zORQ ] [ 2 | https://short.ink/FYgiGVNGn ] [ 1 | https://short.ink/kGrSvSQZ3 ] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/453131755193074.html] [2|https://ssplay.net/v/948131752510865.html] [3|https://ssplay.net/v/884308446612623.html] [4|https://ssplay.net/v/942811397628651.html] [5|https://ssplay.net/v/234327132089270.html] [6|https://ssplay.net/v/390313849267032.html] [7|https://ssplay.net/v/318590738293197.html] [8|https://ssplay.net/v/161184740149312.html] [9|https://ssplay.net/v/872019669661919.html] [10|https://ssplay.net/v/589258201420307.html] [11|https://ssplay.net/v/891634309043486.html] [12|https://ssplay.net/v/479054110745588.html] [13|https://ssplay.net/v/878001814087232.html] [14|https://ssplay.net/v/950438515179687.html] [15|https://ssplay.net/v/898466971185472.html] [16|https://ssplay.net/v/439886621716949.html] [17|https://ssplay.net/v/347360872560077.html] [18|https://ssplay.net/v/246896716869539.html] [19|https://ssplay.net/v/442868481079737.html] [20|https://ssplay.net/v/617062922567129.html] [21|https://ssplay.net/v/917251486331224.html] [22|https://ssplay.net/v/284056729326645.html] [23|https://ssplay.net/v/184022475033998.html] [24|https://ssplay.net/v/679630071752601.html] [25|https://ssplay.net/v/932400846646891.html] [26|https://ssplay.net/v/175448560466368.html] [27|https://ssplay.net/v/426047994030846.html] [28|https://ssplay.net/v/866603083908557.html] [29|https://ssplay.net/v/944440714187092.html] [30|https://ssplay.net/v/434315377225478.html] [31|https://ssplay.net/v/424915454867813.html] [32|https://ssplay.net/v/660252156356970.html] [33|https://ssplay.net/v/473161868337127.html] [34|https://ssplay.net/v/842319340755542.html] [35|https://ssplay.net/v/191719727383719.html] [36|https://ssplay.net/v/596043705526325.html] [37|https://ssplay.net/v/799330513096518.html] [38|https://ssplay.net/v/657375615090131.html] [39|https://ssplay.net/v/978882053246100.html] [40|https://ssplay.net/v/773771737598710.html] [41|https://ssplay.net/v/719213661220338.html] [42|https://ssplay.net/v/893866116387976.html] [43|https://ssplay.net/v/113873415523105.html] [44|https://ssplay.net/v/482119937323861.html] [45|https://ssplay.net/v/901033617970016.html] [46|https://ssplay.net/v/745003387745883.html] [47|https://ssplay.net/v/535292683790127.html] [48|https://ssplay.net/v/570034677369727.html] [49|https://ssplay.net/v/790940148962868.html] [50|https://ssplay.net/v/671477855079703.html] [br/Arc] [ 50 | https://archive.org/download/dndt_/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/dndt_/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/dndt_/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/dndt_/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/dndt_/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/dndt_/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/dndt_/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/dndt_/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/dndt_/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/dndt_/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/dndt_/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/dndt_/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/dndt_/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/dndt_/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/dndt_/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/dndt_/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/dndt_/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/dndt_/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/dndt_/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/dndt_/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/dndt_/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/dndt_/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/dndt_/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/dndt_/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/dndt_/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/dndt_/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/dndt_/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/dndt_/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/dndt_/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/dndt_/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/dndt_/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/dndt_/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/dndt_/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/dndt_/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/dndt_/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/dndt_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/dndt_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/dndt_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/dndt_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/dndt_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/dndt_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/dndt_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/dndt_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/dndt_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/dndt_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/dndt_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/dndt_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/dndt_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/dndt_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/dndt_/01.mp4 ] [br/Fm] [ 37 | https://filemoon.sx/e/k012tt6sp04m ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/ljpfv8pk6yzy ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/ms1tnee30vcz ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/f7yn52rbf5dy ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/ka5suptfhdhi ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/112vwtsxsbdl ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/ue6ob6pxwd0i ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/ixhwn6ygkiy8 ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/qa8nyznuqp04 ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/j7o1fxb5soe4 ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/en8d7ad8zz0b ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/stlah5yxkdhp ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/p2711neb84zi ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/g553opksdi2w ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/8pnddbc9zws0 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/ixepty7l9lqu ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/7b5rb3puymnc ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/12h6eh22msgy ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/23gt6i6i9g8b ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/7j0a6xcynesm ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/hqkntg02nlv1 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/1yxf005cj48t ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/qqtdgazppvsr ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/fnsbirps88bb ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/dqyjv1i1g6ku ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/em8qhbso9zpy ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/u1h1ansbgzfq ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/rbt2afg76m75 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/gkzypuw9i0mf ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/i795y2tp4x2e ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/qaxkoyx1z5lu ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/h1fdlor1vtze ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/fmav9hcdtx3g ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/9oncxzfnupgn ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/kw674wf6sz3w ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/8ecikrnpyhx4 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/vhitce724gwz ] [br/Sb] [ 50 | https://sblongvu.com/e/rdka2eb5fxvs ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/cma1qjaojxf1 ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/p7k51aglivqe ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/6pt9nwkehdzh ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/gh0nnpmba0ma ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/h9f2ab6lbz8l ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/rw06hxbug00w ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/5ueqdk81nnty ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/xdldwi2yt90h ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/qxo5spzyp574 ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/18gdd7sw6gq2 ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/zd1od1jurn3s ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/rpdvzw7mjwqx ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/28cfdv0hf8j6 ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/9z123elovboe ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/3g3tvnzgqfb8 ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/jwaefswqh84y ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/akedyg7a31c3 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/i9zdpn01qilg ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/adgr1cftsoiv ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/8stxaq7poslz ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/5e4ef29g5dpq ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/kzvfnqnp6x4r ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/xwudned6lexb ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/cbru2wgymmtt ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/ndp9dixg7hm7 ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/gz2kel652aty ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/vmhpze43tl3s ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/x218ct0fxzy1 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/om44z4xpbbd0 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/dd64no59xhbj ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/853hec446s2p ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/stkjpinhlm0v ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/ewr6gy7ivixp ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/d90p24e6vpzn ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/bd51hzmhkeqf ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/cq3s6q7ms7nb ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/68rq5oyni1ae ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/g6gd6dojfqtr ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/bsx0j3v5nsdf ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/944npocguabd ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/g415usw7mpyv ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/oe34tk6vsf7k ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/d72vm9rkuco7 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/z4905pleiivc ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/n67tatmw18jw ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/7ley6j4z7rvu ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/6tszwikw5jsi ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/tm2mriog57o9 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/gw4qrq6sedm3 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác