Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đắc Ý Nhất Nhân Gian - Proud Swordsman (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 24/03/2023

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Đắc Ý Nhất Nhân Gian [/info] [nd]ruyện kể về hành trình trở nên mạnh mẽ của 1 thanh niên tu luyện kiếm đạo. Đầu tiên hắn tu kiếm vì muốn trả thù những bất công mà hắn phải chịu khi còn nhỏ bởi bọn quyền quý và nhóm tu sĩ nho giáo. Sau này khúc mắc được giải mở và hắn tu kiếm để trờ nên mạnh mẻ và đủ tư cách để ở bên người con gái hắn yêu thương (nàng là Yêu tộc, kẻ thù của nhân tộc và là con của 1 trong 5 người mạnh nhất yêu tộc). [/nd] [br/Hx] [ 60 | https://short.ink/zkSWuJ6Yd ] [ 59 | https://short.ink/nQ65VUCf4 ] [ 58 | https://short.ink/zRwzbNtuZ ] [ 57 | https://short.ink/gwN2AKbgc ] [ 56 | https://short.ink/PtUlyUiCS ] [ 55 | https://short.ink/hjqlKsNso ] [ 54 | https://short.ink/WWq_DkmfW ] [ 53 | https://short.ink/9MybCHCid ] [ 52 | https://short.ink/xobaD_pTR ] [ 51 | https://short.ink/pnHWnYX0r ] [ 50 | https://short.ink/ulQX5xmML ] [ 49 | https://short.ink/nb5nhDk1S ] [ 48 | https://short.ink/yTa3wnp50 ] [ 47 | https://short.ink/Ml2jYg_dq ] [ 46 | https://short.ink/7op4194Y- ] [ 45 | https://short.ink/ubRCnncJ1 ] [ 44 | https://short.ink/ST4JOUrXz ] [ 43 | https://short.ink/hycHoYdiQ ] [ 42 | https://short.ink/ntbCQdE18 ] [ 41 | https://short.ink/f861Yb7kR ] [ 36-40 | https://short.ink/Ycs_u0g7Mu] [ 31-35 | https://short.ink/Q_FS_h_zK ] [ 26-30 | https://short.ink/7dMjH-JM7 ] [ 21-25 | https://short.ink/syBz_IjP6 ] [ 16-20 | https://short.ink/nuXXW0Spw ] [ 11-15 | https://short.ink/P2ZoyJvF0 ] [ 6-10 | https://short.ink/iJNPWl8Nb ] [ 1-5 | https://short.ink/3oTsTrHbf ] [br/Arc] [ 60 | https://archive.org/download/dynng/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/dynng/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/dynng/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/dynng/57.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/dynng/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/dynng/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/dynng/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/dynng/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/dynng/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/dynng/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/dynng/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/dynng/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/dynng/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/dynng/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/dynng/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/dynng/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/dynng/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/dynng/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/dynng/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/dynng/41.mp4 ] [ 36-40 | https://archive.org/download/dynng/36-40.mp4 ] [ 31-35 | https://archive.org/download/dynng/31-35.mp4 ] [ 26-30 | https://archive.org/download/dynng/26-30.mp4 ] [ 21-25 | https://archive.org/download/dynng/21-25.mp4 ] [ 16-20 | https://archive.org/download/dynng/16-20.mp4 ] [ 11-15 | https://archive.org/download/dynng/11-15.mp4 ] [ 6-10 | https://archive.org/download/dynng/6-10.mp4 ] [ 1-5 | https://archive.org/download/dynng/1-5.mp4 ] [br/Fm] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86834a2ac871b56dcc232732d6bfbf46] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=15500dbd2586f75844e78649f225a6b7] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=87d582657e930502d00f1fc02ba99306] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=37cb1295758d09c5f6e59c76011e0f9e] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1b09a84823b57856e0605221767630c1] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6e42bbcfce2f7f49271bf6db63466509] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8e03e82cf4408e48c5c0a2afcff2df23] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0ec8935a5ccc0c8015d21b6f411fd91e] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f7a00ad050d4932de064b9565f7b1cfc] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ae432b590e240aa0f893181ab32bbe1c] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5ffb56a9bac7c153dd6e36a97e25982a] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0b409d6538019dedffcbc2048277af34] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e912b788aa07d16fbf98ee3eac1ff9e7] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c25af731fb0dfb879f29aa0707f588c3] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bcb6d0ba372526be738a480cf86f7cdc] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=27ec82e156460882fa744b5fc8987d62] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=661c3bd778ba8318e6438b5b5ad1d876] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d5d28f5321ef08298a34da47d1f06020] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2e71d8c2ad71a127b0a4d6c0c1ca3241] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=31f5d5c17728b53c478857eb7e11881f] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=221ac12438eafb4512aece651c5481b4] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5e1d25a94decf61aeb3e6d515d5cc357] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d8e7755eece6054b7c2f7fe8eebf2fcd] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=364c8eec86e40faa870333fdff1dfd57] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8ae720e29162b470eb1b4e602295eb24] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b75565d513cce626bdb4531dda74a474] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=167bcced4f0abe2dd067109fac265b40] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=977737e721080242bfea911fb35725bf] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6628c93a63b6cc55b17472fa96e58aea] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=166ed7e869e5e34067b0b92c82f0f4f5] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8355e13539c86de6a6e50542e19f7de9] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a4ad942169aff2eeeac98bdec1bc8a79] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c873184d350239f39c4fa659fb9da560] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f5bdddb52a0f83a7e266e5653c92e3b1] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1503a0f30af4e4e27f1efea7283e0060] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4529e11179a0d38b0d525863a4dd10b4] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=92d7d087e8e814d71aa6ddfd15c9d3f8] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=84df95b9ef01481558353ef49bbfbb84] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b251d5bfe0a0a76064090014e09353e6] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=345f1c4091b46bf9302e1c9034a5cab8] [41|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8106d323a59a75149839f98e7c81fe10] [42|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=293967960b91ed988fa0e8148e8ce4cf] [43|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ac70ef318715302f86fae8523387ac86] [44|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=25e71dde6f1570393c83aab393eed392] [45|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f8afd4b07e3e4b7c8717775bfcda0105] [46|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9015fb7d59bed38a6774250b271c2573] [47|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d2bbd9b9086ccc7f06fea9ce2ec107fa] [48|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c8c0efc5025ef8b001f531fc0fc72d3f] [49|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=22a5466f7386ea81f40c6ca990f21a38] [50|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1c60077fa9825cb27dabecf9220300ca] [51|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ff4a49067f8d3fe90ad8d2bfe3770653] [52|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5a6d217b7d8cf48e966935080786e8a5] [53|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=69c30c956dd18574b16ddbc47efcf9c0] [54|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9ff73150faef11660eef56e6e9d77add] [55|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0b5abac41c5b68ae03b845f4a739f11c] [56|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6a93e6da0dfec32cff537bfe5ad6fced] [57|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=22733f173978c0b5e04842bc41b30313] [58|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=84580f64fbafdb4b2ff8c39d938b6042] [59|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eb7093d55f7acc017c55e6d2058bf01f] [60|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e9f5edaafe192484e481bb412501ff72] [br/Sb] [ 60 | https://sblongvu.com/e/nno6kfv8fg5b ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/cjgjefhudvzs ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/91wb5br3cn2v ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/ijtgnx83mg1h ] [ 56 | https://sblongvu.com/e/ly0g5mddmp0j ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/9aqefhjphfsu ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/3wgf0y9jt7dr ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/0lj4ltjwxkp2 ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/4cvugq3zr0aj ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/ulixpsynbuna ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/2cvnaz3zl9ka ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/u2mex18gvqct ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/1ckgines4etl ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/iwi3my2e4o64 ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/8jg1007i81zx ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/8e22m8jcsmqe ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/j35yrkcrn3be ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/s79tj4ude9gh ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/nyuq8xely27w ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/mhf606kqk324 ] [ 36-40 | https://sblongvu.com/e/o8kwdanuzxbh ] [ 31-35 | https://sblongvu.com/e/q11euegjlaod ] [ 26-30 | https://sblongvu.com/e/mswjz6c07vjk ] [ 21-25 | https://sblongvu.com/e/rs25s9ppqda3 ] [ 16-20 | https://sblongvu.com/e/ri2hlnv92ley ] [ 11-15 | https://sblongvu.com/e/23pjl89cx3p5 ] [ 6-10 | https://sblongvu.com/e/30a7e6uo7wkm ] [ 1-5 | https://sblongvu.com/e/jaq2ly4exhuf ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác