Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đắc Ý Nhất Nhân Gian - Proud Swordsman (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 24/03/2023

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Đắc Ý Nhất Nhân Gian [/info] [nd]ruyện kể về hành trình trở nên mạnh mẽ của 1 thanh niên tu luyện kiếm đạo. Đầu tiên hắn tu kiếm vì muốn trả thù những bất công mà hắn phải chịu khi còn nhỏ bởi bọn quyền quý và nhóm tu sĩ nho giáo. Sau này khúc mắc được giải mở và hắn tu kiếm để trờ nên mạnh mẻ và đủ tư cách để ở bên người con gái hắn yêu thương (nàng là Yêu tộc, kẻ thù của nhân tộc và là con của 1 trong 5 người mạnh nhất yêu tộc). [/nd] [br/Hx] [ 60 | https://short.ink/zkSWuJ6Yd ] [ 59 | https://short.ink/nQ65VUCf4 ] [ 58 | https://short.ink/zRwzbNtuZ ] [ 57 | https://short.ink/gwN2AKbgc ] [ 56 | https://short.ink/PtUlyUiCS ] [ 55 | https://short.ink/hjqlKsNso ] [ 54 | https://short.ink/WWq_DkmfW ] [ 53 | https://short.ink/9MybCHCid ] [ 52 | https://short.ink/xobaD_pTR ] [ 51 | https://short.ink/pnHWnYX0r ] [ 50 | https://short.ink/ulQX5xmML ] [ 49 | https://short.ink/nb5nhDk1S ] [ 48 | https://short.ink/yTa3wnp50 ] [ 47 | https://short.ink/Ml2jYg_dq ] [ 46 | https://short.ink/7op4194Y- ] [ 45 | https://short.ink/ubRCnncJ1 ] [ 44 | https://short.ink/ST4JOUrXz ] [ 43 | https://short.ink/hycHoYdiQ ] [ 42 | https://short.ink/ntbCQdE18 ] [ 41 | https://short.ink/f861Yb7kR ] [ 36-40 | https://short.ink/Ycs_u0g7Mu] [ 31-35 | https://short.ink/Q_FS_h_zK ] [ 26-30 | https://short.ink/7dMjH-JM7 ] [ 21-25 | https://short.ink/syBz_IjP6 ] [ 16-20 | https://short.ink/nuXXW0Spw ] [ 11-15 | https://short.ink/P2ZoyJvF0 ] [ 6-10 | https://short.ink/iJNPWl8Nb ] [ 1-5 | https://short.ink/3oTsTrHbf ] [br/Arc] [ 60 | https://archive.org/download/dynng/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/dynng/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/dynng/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/dynng/57.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/dynng/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/dynng/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/dynng/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/dynng/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/dynng/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/dynng/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/dynng/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/dynng/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/dynng/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/dynng/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/dynng/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/dynng/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/dynng/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/dynng/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/dynng/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/dynng/41.mp4 ] [ 36-40 | https://archive.org/download/dynng/36-40.mp4 ] [ 31-35 | https://archive.org/download/dynng/31-35.mp4 ] [ 26-30 | https://archive.org/download/dynng/26-30.mp4 ] [ 21-25 | https://archive.org/download/dynng/21-25.mp4 ] [ 16-20 | https://archive.org/download/dynng/16-20.mp4 ] [ 11-15 | https://archive.org/download/dynng/11-15.mp4 ] [ 6-10 | https://archive.org/download/dynng/6-10.mp4 ] [ 1-5 | https://archive.org/download/dynng/1-5.mp4 ] [br/Fm] [ 60 | https://filemoon.sx/e/pcf7oawcyb1f ] [ 59 | https://filemoon.sx/e/e4cs5gyesbwx ] [ 58 | https://filemoon.sx/e/n9b2fifgtzh7 ] [ 57 | https://filemoon.sx/e/qcho00oy6avy ] [ 56 | https://filemoon.sx/e/gd5po08ok7me ] [ 55 | https://filemoon.sx/e/wj45r18ry9jl ] [ 54 | https://filemoon.sx/e/85qois74xoma ] [ 53 | https://filemoon.sx/e/ocxhx3enuojf ] [ 52 | https://filemoon.sx/e/yip7due5fcrv ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/bgqe9cslaabw ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/ysuy2uu0f38a ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/6llybc39dr6x ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/6rlh21ncdez0 ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/4w0vaxhdrbmo ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/hpnpcvb033db ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/ahxb9bic9cl4 ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/03r0svwhsd7z ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/jswo2fhzo3y1 ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/mh4fc4xbmjq7 ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/0rtlnk3f1ezt ] [ 36-40 | https://filemoon.sx/e/ogtokldr926f ] [ 31-35 | https://filemoon.sx/e/f4vxbr8tdhfy ] [ 26-30 | https://filemoon.sx/e/5a1gzetrhq3r ] [ 21-25 | https://filemoon.sx/e/rhmnz9hc6wdv ] [ 16-20 | https://filemoon.sx/e/m32pcnbywa21 ] [ 11-15 | https://filemoon.sx/e/u0xgrlbszpyn ] [ 6-10 | https://filemoon.sx/e/21814p7bubnu ] [ 1-5 | https://filemoon.sx/e/lwjsxkzb5mpn ] [br/Sb] [ 60 | https://sblongvu.com/e/nno6kfv8fg5b ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/cjgjefhudvzs ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/91wb5br3cn2v ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/ijtgnx83mg1h ] [ 56 | https://sblongvu.com/e/ly0g5mddmp0j ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/9aqefhjphfsu ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/3wgf0y9jt7dr ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/0lj4ltjwxkp2 ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/4cvugq3zr0aj ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/ulixpsynbuna ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/2cvnaz3zl9ka ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/u2mex18gvqct ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/1ckgines4etl ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/iwi3my2e4o64 ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/8jg1007i81zx ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/8e22m8jcsmqe ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/j35yrkcrn3be ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/s79tj4ude9gh ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/nyuq8xely27w ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/mhf606kqk324 ] [ 36-40 | https://sblongvu.com/e/o8kwdanuzxbh ] [ 31-35 | https://sblongvu.com/e/q11euegjlaod ] [ 26-30 | https://sblongvu.com/e/mswjz6c07vjk ] [ 21-25 | https://sblongvu.com/e/rs25s9ppqda3 ] [ 16-20 | https://sblongvu.com/e/ri2hlnv92ley ] [ 11-15 | https://sblongvu.com/e/23pjl89cx3p5 ] [ 6-10 | https://sblongvu.com/e/30a7e6uo7wkm ] [ 1-5 | https://sblongvu.com/e/jaq2ly4exhuf ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác