Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vĩnh Sinh - Immortality (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 12 / 12 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/04/2022

Nội dung

[stt/ Tập 12 / 12 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Vĩnh Sinh [/info] [nd]Tiên Ma song tu, duy ngã độc tôn! Hèn mọn gia nô phương hàn bằng vào sức một mình tung hoành giữa thiên địa, nhục thân rèn đúc vĩnh sinh thân thể, bước vào tiên đạo cuối cùng thành đỉnh phong vương giả! [/nd] [br/Hx] [ 12 | https://short.ink/eSqQibT2i ] [ 11 | https://short.ink/LAMcIrgEg ] [ 10 | https://short.ink/xYD1cdi4l ] [ 9 | https://short.ink/0kSx7eeHR ] [ 8 | https://short.ink/J2x1aQ2sm ] [ 7 | https://short.ink/CIshEpVvc ] [ 6 | https://short.ink/5Y214h7C4 ] [ 5 | https://short.ink/jsw_qxNz3 ] [ 4 | https://short.ink/COvdKeIvd ] [ 3 | https://short.ink/RpdMFyDAr ] [ 2 | https://short.ink/1gWtEN2Tp ] [ 1 | https://short.ink/z8psZ2sTK ] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/995656771378384.html] [2|https://ssplay.net/v/968290795882542.html] [3|https://ssplay.net/v/174321406003501.html] [4|https://ssplay.net/v/724238597270515.html] [5|https://ssplay.net/v/647193743950790.html] [6|https://ssplay.net/v/648296071837345.html] [7|https://ssplay.net/v/654608434273136.html] [8|https://ssplay.net/v/460751976403925.html] [9|https://ssplay.net/v/567381660557455.html] [10|https://ssplay.net/v/756987956249051.html] [11|https://ssplay.net/v/346312810563378.html] [12|https://ssplay.net/v/432705108904176.html] [br/Arc] [ 12 | https://archive.org/download/vs_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vs_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vs_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vs_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vs_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vs_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vs_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vs_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vs_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vs_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vs_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vs_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 12 | https://filemoon.sx/e/x69km04g6ecx ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/07d7hss1qlbp ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/77at882iyy52 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/1qy297s8l58w ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/mswh3qwrvn3p ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/ibkxforlezyd ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/w75dc2ws386x ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/ac0kv5fur8lr ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/mjwmn0tdbte2 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/e2wz93soo3u6 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/f0xu6nkpfry2 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/rza2c8wpeyxk ] [br/Sb] [ 12 | https://sblongvu.com/e/qafnp53pn2og ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/qkr8kxk0h3u6 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/lrmuv67wokff ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/f5dpxbnnzy74 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/bt4r0hzwjfn9 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/bgiox4t0sq8q ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/3jpez2bve0ru ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/qk6unz5mtm84 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/laxy47e4305u ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/2m9s4fzmrx8n ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/v0s45i8ctyhs ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/d6u58kp5havd ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác