Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Ta Là Đại Thần Tiên Phần 1 + 2 - I Am A Great God (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 32 / 32 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 32 / 32 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Ta Là Đại Thần Tiên [/info] [nd]Ta Là Đại Thần Tiên là câu chuyện kể về một thần đồng tên Thi Giang, vào thời điểm hiện tại thì anh ta mới có bảy tuổi nhưng lại sinh trưởng, tuy nhiên số mệnh của anh có vẻ quá ngắn ngủi khi anh đoản mệnh vào thời điểm mới tròn 7 tuổi. [/nd] [br/Hx] [ 32-end | https://short.ink/PtZc9-alR ] [ 31 | https://short.ink/Y0o_ADePn ] [ 30 | https://short.ink/GnYZ9dTc8 ] [ 29 | https://short.ink/gcmJnSsuA ] [ 28 | https://short.ink/P9CUWXADeX ] [ 27 | https://short.ink/3zr0oeOpc ] [ 26 | https://short.ink/Ip7_Ix3XH ] [ 25 | https://short.ink/ICaQD3d-9 ] [ 24 | https://short.ink/oov-aBfqy ] [ 23 | https://short.ink/-gxgc2ahp ] [ 22 | https://short.ink/WfdXtyAac8 ] [ 21 | https://short.ink/YrgLa7qVH ] [ 20 | https://short.ink/z3XkHAwQ0 ] [ 19 | https://short.ink/yGLweWwVu ] [ 18 | https://short.ink/HPo1waZ8L ] [ 17 | https://short.ink/ObmEMb5rp ] [ 16 | https://short.ink/u2NwMwXTY ] [ 15 | https://short.ink/wVdGMZ_KQ ] [ 14 | https://short.ink/X9Mzy6vkk ] [ 13 | https://short.ink/bNeaxQ8f- ] [ 12 | https://short.ink/7EbKvaMQ0 ] [ 11 | https://short.ink/U0cehCi3U ] [ 10 | https://short.ink/3FPBiX5qD ] [ 9 | https://short.ink/qOY6tavqv ] [ 8 | https://short.ink/EE6hun0a1 ] [ 7 | https://short.ink/bMiYAoNwB ] [ 6 | https://short.ink/cT7th8nmC ] [ 5 | https://short.ink/mRKbc4cIwr ] [ 4 | https://short.ink/ZxL-Iux4Y ] [ 3 | https://short.ink/gISsgbS3b ] [ 2 | https://short.ink/X-ynY7r4I ] [ 1 | https://short.ink/wK5yGY4bB ] [br/Arc] [ 32 | https://archive.org/download/tldtt_32/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/tldtt_31/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/tldtt_30/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/tldtt_29/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/tldtt_28/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/tldtt_27/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tldtt_26/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tldtt_25/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tldtt_24/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tldtt_23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tldtt_22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tldtt_21/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tldtt_20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tldtt_19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tldtt_18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tldtt_17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tldtt_16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tldtt_15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tldtt_14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tldtt_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tldtt_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tldtt_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tldtt_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tldtt_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tldtt_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tldtt_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tldtt_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tldtt_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tldtt_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tldtt_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tldtt_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tldtt_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 32 | https://filemoon.sx/e/yhkjw8td639k ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/ii2fg45feuyu ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/reg8lfy68hpg ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/htu8lh9o9vvn ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/7hezpcmseqzk ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/u7hr9iegi9so ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/ns1fdtsgjrai ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/nv1qtrbyyvqb ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/23jqe9ava164 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/e8pah27x6msm ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/ns0hxdckk27v ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/ud37msnchrli ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/hu07vzx6217g ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/2spre4igii6j ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/9w2bpook7imm ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/cqzxk0wwn216 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/xdh16uoipwyj ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/uepn1skxf0bp ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/55grlb01modp ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/5pgqxfczu6vp ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/ssvxwny47h1d ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/ag3vl1f79q0i ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/k3doaa1dh0bs ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/txzg8gizs6xb ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/ld2a0hzxm3sl ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/587naowwng5l ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/kn8bzxuysscx ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/4e9d3hwuyut7 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/kin6l2epfe0o ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/zwr2i76rc5xz ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/fk56l1gt5a2p ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/m2mrkobcbu22 ] [br/Sb] [ 32 | https://sblongvu.com/e/8ugytzvn3vka ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/ax6ni9v3bb2d ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/32888yewz4vl ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/d390yaegubay ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/cf2711bplsvj ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/ilg78o574720 ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/fchihu2oseqv ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/1j9xdpneitvt ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/1mtto8gbhu8x ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/ido1iau3l63b ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/erl7cszy982l ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/285z1qzgqz4z ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/3lc6tl3l3pbl ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/iurboka54jpj ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/443eswm64dg8 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/37h48n2lsmsh ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/oj9hsgo7jnsh ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/wzv3vlcf6tt1 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/1zhenut9237b ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/biu9jtoy5tr9 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/bxsudhhrciih ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/5iub38m1bgn0 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/11pvi6iqzu4g ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/iecyi16z2hm3 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/wal08o1u6a5b ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/m0ti9yps1q82 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/rmyck1ayv57z ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/kfziyacfpqm4 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/uq3woycwl88p ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/6nzq1pbg6dm0 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/csno76c5xdnc ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/qhwjxwnqvryy ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác