Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tinh Võ Thần Quyết - Star Martial God Technique (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40 / 40 VietSub]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 04/03/2022

Nội dung

[stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [info] [+] Tinh Võ Thần Quyết [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/06/tinh-vo-than-quyet-phan-2-2022.html] [/ss] [nd]Phim kể về con đường tu luyện của Diệp Tinh Hà. Một con đường của kẻ mạnh chống lại ý trời, với hồng nhan tri kỷ ở bên, kế thừa Tu Tinh Võ, uy quyền khắp nơi, trở thành thần vương tối cao. Thiếu nữ thiên tài đáng yêu dịu dàng, quận chúa nóng bỏng phóng khoáng, mỹ nữ yêu tộc bí ẩn, còn có nữ võ thần tối cao trong truyền thuyết. [/nd] [br/Hx] [ 40 | https://short.ink/JrfLgOfHn ] [ 39 | https://short.ink/3jyw6kEZQ ] [ 38 | https://short.ink/8tHj0cJWa ] [ 37 | https://short.ink/xUQsSKn4o ] [ 36 | https://short.ink/PRv3byxFH ] [ 35 | https://short.ink/wxdNUIx26 ] [ 34 | https://short.ink/9ZYtdcXC_ ] [ 33 | https://short.ink/eUwXtS8uYn ] [ 32 | https://short.ink/nzf-LriSe] [ 31 | https://short.ink/pxwipCj3U ] [ 30 | https://short.ink/sNMJgxDbE ] [ 29 | https://short.ink/1oFK8aF9x ] [ 28 | https://short.ink/DOK7_EUZp ] [ 27 | https://short.ink/xO32B8dJu ] [ 26 | https://short.ink/0rIUaZ3dS ] [ 25 | https://short.ink/2-D25Km7N ] [ 24 | https://short.ink/fdHhrWtle ] [ 23 | https://short.ink/kpiJcjY_U ] [ 22 | https://short.ink/P95SyanFpi ] [ 21 | https://short.ink/ZNb6ljSaU ] [ 20 | https://short.ink/nDpmKrlDe] [ 19 | https://short.ink/3RknbDCAA ] [ 18 | https://short.ink/TSGs-u_8b ] [ 17 | https://short.ink/DBnBFi50N ] [ 16 | https://short.ink/pTn2fJQVX ] [ 15 | https://short.ink/k2GIO15Rx ] [ 14 | https://short.ink/wba6Y8mPnN] [ 13 | https://short.ink/ARzQ1uAsL ] [ 12 | https://short.ink/2tvenZByx ] [ 11 | https://short.ink/Gj2nYg-Tc ] [ 10 | https://short.ink/8TpvmYOe8 ] [ 9 | https://short.ink/VXrXnDfSx ] [ 8 | https://short.ink/SCfQDxLKY ] [ 7 | https://short.ink/wz88WHlZ2 ] [ 6 | https://short.ink/FkInTWsHk ] [ 5 | https://short.ink/wRydd2K3c ] [ 4 | https://short.ink/qVavPGwDY ] [ 3 | https://short.ink/6cLGaKXXJ ] [ 2 | https://short.ink/44aHdGRQe ] [ 1 | https://short.ink/7Jq-L7tBv ] [br/Arc] [ 40 | https://archive.org/download/tvtq1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/tvtq1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/tvtq1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/tvtq1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/tvtq1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/tvtq1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/tvtq1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/tvtq1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/tvtq1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/tvtq1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/tvtq1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/tvtq1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/tvtq1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/tvtq1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tvtq1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tvtq1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tvtq1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tvtq1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tvtq1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tvtq1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tvtq1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tvtq1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tvtq1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tvtq1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tvtq1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tvtq1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tvtq1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tvtq1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tvtq1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tvtq1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tvtq1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tvtq1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tvtq1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tvtq1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tvtq1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tvtq1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tvtq1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tvtq1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tvtq1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tvtq1/01.mp4 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4ba2ecc34329df2e07790ecc931967e9] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9be7b263ceff30846bd64ddd057def4a] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=40466291f25f8185ab67c577651bdeb2] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5408d0a14885a08568918318da24e84d] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eeb1baf11f98752da52f2dc5152b21f0] [[6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0c2929583b310f7ac2ff3045b6eba3b6] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a955d2e5fca73411485e207c864cc01b] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c95410f16bb49970ffb88f5d407cf0d7] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d1b47605373465acabb7d2d30e1a515f] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b69e4001124b3fe6c4f74e7be83d8f45] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=be95663b00ce89308545b238229b5cdd] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=638641fd62149f4fa6bbf354d240e2d1] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=79203790df7bdb959f6c501bb89bfd9e] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0206256c17a066fc1a6aea833533d8a2] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0a293c692f1fcac1f946616f682ef061] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=04921881d8fbfe2adb1da8a015094801] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=97f46770a2f6afdbc73d4146e9be3036] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2785ef9fcacbe806604daf63266f6a3f] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d3418f345b05a3b0eba7397ae813dfbb] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=31ace21d05ecac6aff52e6f8687dc66b] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5954a32631edcb78b0b02f57750e145e] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dd82c1fc999ef37769af9c02e698dd52] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dde3ce3a757e95311259a82695a744d2] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9dc0e560c3357c18e8625809cac8a8bb] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=de4cf6cb55b4d570c8aa01cdf41bfae6] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fbe92ffc8233ecf2797995cf30f1e436] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a17a240e59162731429e53a04ae50878] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8836e5dac3d1bb8b93fac9b367c538ab] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a567bcd0744d1be65e18975c03632c40] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7fbc5d83f2a3d2eed527f74caca6db37] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d338572fe9c283888e6c7c7f52fa8904] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4c4491cb09df1a88dafd59cc98128e56] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3f733489b75b196b2e7a68e02b7bd2b9] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e28c365f2896200affcedcc99f7599a7] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=036e97ef5002aeb755be2a111ba24888] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9350d414b2200a962a9866dcaf9b4cd0] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bd8d4ad42489f8854290230bbabe2447] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=182e027a417fa82d8a3779ef5ad2c5ac] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=18fd45a9e46d2cacc576cdb8ec5c5ae6] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=34c581c0a4c553ee6856bd77b901976c] [br/Sb] [ 36 | https://sblongvu.com/e/bl2rq2f31gsk ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/atwxqgtqwozc ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/65zvyh9kcyxy ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/sq0g9xbthvom ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/ooendmayz5a8 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/a21rex7spon0 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/m0f7qv2csn99 ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/jlb82eusw8b9 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/09fevnv69asl ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/g8zv9eso6psv ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/i91tmacjauta ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/ie86f7fhho6f ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/iq4qbsig1ix3 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/p46kt2da1xed ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/c7os9ja60kgm ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/11fwr63c6v00 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/lk5wbjj9u5qi ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/s8v5w6oad39t ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/4w2k8vlowc4b ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/rfhsw5xw1a29 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/bzg3d165ugi0 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/hjd0sydgis49 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/t3p6z1ia61vi ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/bj008asa7nhg ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/0g8avtqo330t ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/vig4i00fyqoh ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/92pi72xkj1g4 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/51yggxh4khr0 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/es2i0v671r31 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/6y0db3k3j0cs ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/0mx80cnr3ohr ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/yrvct6dplnzq ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/3jmuryols1x2 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/9lkw4tcrzw0w ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/02ljbrqxbppn ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/vzyaewdavh1c ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác