Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tinh Võ Thần Quyết - Star Martial God Technique (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40 / 40 VietSub]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 04/03/2022

Nội dung

[stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [info] [+] Tinh Võ Thần Quyết [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/06/tinh-vo-than-quyet-phan-2-2022.html] [/ss] [nd]Phim kể về con đường tu luyện của Diệp Tinh Hà. Một con đường của kẻ mạnh chống lại ý trời, với hồng nhan tri kỷ ở bên, kế thừa Tu Tinh Võ, uy quyền khắp nơi, trở thành thần vương tối cao. Thiếu nữ thiên tài đáng yêu dịu dàng, quận chúa nóng bỏng phóng khoáng, mỹ nữ yêu tộc bí ẩn, còn có nữ võ thần tối cao trong truyền thuyết. [/nd] [br/Hx] [ 40 | https://short.ink/JrfLgOfHn ] [ 39 | https://short.ink/3jyw6kEZQ ] [ 38 | https://short.ink/8tHj0cJWa ] [ 37 | https://short.ink/xUQsSKn4o ] [ 36 | https://short.ink/PRv3byxFH ] [ 35 | https://short.ink/wxdNUIx26 ] [ 34 | https://short.ink/9ZYtdcXC_ ] [ 33 | https://short.ink/eUwXtS8uYn ] [ 32 | https://short.ink/nzf-LriSe] [ 31 | https://short.ink/pxwipCj3U ] [ 30 | https://short.ink/sNMJgxDbE ] [ 29 | https://short.ink/1oFK8aF9x ] [ 28 | https://short.ink/DOK7_EUZp ] [ 27 | https://short.ink/xO32B8dJu ] [ 26 | https://short.ink/0rIUaZ3dS ] [ 25 | https://short.ink/2-D25Km7N ] [ 24 | https://short.ink/fdHhrWtle ] [ 23 | https://short.ink/kpiJcjY_U ] [ 22 | https://short.ink/P95SyanFpi ] [ 21 | https://short.ink/ZNb6ljSaU ] [ 20 | https://short.ink/nDpmKrlDe] [ 19 | https://short.ink/3RknbDCAA ] [ 18 | https://short.ink/TSGs-u_8b ] [ 17 | https://short.ink/DBnBFi50N ] [ 16 | https://short.ink/pTn2fJQVX ] [ 15 | https://short.ink/k2GIO15Rx ] [ 14 | https://short.ink/wba6Y8mPnN] [ 13 | https://short.ink/ARzQ1uAsL ] [ 12 | https://short.ink/2tvenZByx ] [ 11 | https://short.ink/Gj2nYg-Tc ] [ 10 | https://short.ink/8TpvmYOe8 ] [ 9 | https://short.ink/VXrXnDfSx ] [ 8 | https://short.ink/SCfQDxLKY ] [ 7 | https://short.ink/wz88WHlZ2 ] [ 6 | https://short.ink/FkInTWsHk ] [ 5 | https://short.ink/wRydd2K3c ] [ 4 | https://short.ink/qVavPGwDY ] [ 3 | https://short.ink/6cLGaKXXJ ] [ 2 | https://short.ink/44aHdGRQe ] [ 1 | https://short.ink/7Jq-L7tBv ] [br/Arc] [ 40 | https://archive.org/download/tvtq1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/tvtq1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/tvtq1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/tvtq1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/tvtq1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/tvtq1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/tvtq1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/tvtq1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/tvtq1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/tvtq1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/tvtq1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/tvtq1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/tvtq1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/tvtq1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tvtq1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tvtq1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tvtq1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tvtq1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tvtq1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tvtq1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tvtq1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tvtq1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tvtq1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tvtq1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tvtq1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tvtq1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tvtq1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tvtq1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tvtq1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tvtq1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tvtq1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tvtq1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tvtq1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tvtq1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tvtq1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tvtq1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tvtq1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tvtq1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tvtq1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tvtq1/01.mp4 ] [br/Fm] [ 40 | https://filemoon.sx/e/dgb51dm22ztb ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/xirvshs8ds53 ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/ghbk3v446vfz ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/snn10i0edvbn ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/1l7dplkpmd2i ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/macoa0p3pd4j ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/1y3u21gav365 ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/99wmywnyqqjp ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/s4yklwsvlghw ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/wzb1de3fjzbo ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/h1bki07rkubs ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/133fuko34idw ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/38rprjbelsgt ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/avnrzhu468ts ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/hnnq8vtj9hfu ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/xdurstbczni9 ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/hmgls8khwoml ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/g0nx3mjj8cu2 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/9524tjgmyaq5 ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/21jdod81mpwa ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/z3fbvx6hmq3b ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/45y4n1vaermb ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/7rxy4w2ypby6 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/rnv9sjxkvzl3 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/t50pbugnv3bl ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/4ui1s9mrhqxj ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/ol837ygex8xc ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/yepeki64kmf9 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/idqwoy0wlpxi ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/qwzv0sb4dd9q ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/60vxaui16pkv ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/czcatnmgl25t ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/rvpjmbdihseb ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/oft0jfnioaht ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/yyb0zfsq8lvm ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/x0c85d7wz05r ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/s7ktm9s3nq9r ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/3uv423jn7xhr ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/rzs41mf148jm ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/k5lesbiddmma ] [br/Sb] [ 36 | https://sblongvu.com/e/bl2rq2f31gsk ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/atwxqgtqwozc ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/65zvyh9kcyxy ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/sq0g9xbthvom ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/ooendmayz5a8 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/a21rex7spon0 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/m0f7qv2csn99 ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/jlb82eusw8b9 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/09fevnv69asl ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/g8zv9eso6psv ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/i91tmacjauta ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/ie86f7fhho6f ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/iq4qbsig1ix3 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/p46kt2da1xed ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/c7os9ja60kgm ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/11fwr63c6v00 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/lk5wbjj9u5qi ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/s8v5w6oad39t ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/4w2k8vlowc4b ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/rfhsw5xw1a29 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/bzg3d165ugi0 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/hjd0sydgis49 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/t3p6z1ia61vi ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/bj008asa7nhg ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/0g8avtqo330t ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/vig4i00fyqoh ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/92pi72xkj1g4 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/51yggxh4khr0 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/es2i0v671r31 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/6y0db3k3j0cs ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/0mx80cnr3ohr ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/yrvct6dplnzq ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/3jmuryols1x2 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/9lkw4tcrzw0w ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/02ljbrqxbppn ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/vzyaewdavh1c ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác