Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đấu Phá Thương Khung OVA 3 Hẹn Ước 3 Năm - Fights Break Sphere OVA 3 (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 13 / 13 VietSub]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 25/03/2022

Nội dung

[stt/ Tập 13 / 13 VietSub] [info] [+] Đấu Phá Thương khung Hẹn Ước Ba Năm OVA 3 [/info] [ss] [Phần 1;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-1-2017.html] [OVA1;/2022/05/au-pha-thuong-khung-ban-ac-biet-ova-1.html] [Phần 2;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-2-2018.html] [OVA2;/2022/05/au-pha-thuong-khung-ova2-sa-chi-lan-ca.html] [Phần 3;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-3-2019.html] [Phần 4;/2022/03/au-pha-thuong-khung-phan-4-2020.html] [OVA3;#*] [OVA4;/2022/07/au-pha-thuong-khung-ova-duyen-khoi-2022.html] [Phần 5;/2022/10/au-pha-thuong-khung-phan-5-gia-nam-hoc.html] [/ss] [nd]Ba năm trước, Thiếu tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên tự ý hủy hôn. Tiêu Viêm - người chịu sự sỉ nhục đó đã lập Ước Hẹn Ba Năm với Nạp Lan Yên Nhiên. Vì ước hẹn này, Tiêu Viêm tu luyện không ngừng nghỉ. Rèn luyện từ sơn mạch Ma Thú đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, từ luyện đan đến chịu sự đau đớn khi nuốt dị hỏa, đều là vì để chứng minh câu nói đó: Ba Mươi Năm Hà Đông, Ba Mươi Năm Hà Tây, Mạc Khi Thiếu Niên Cùng ( Sông có khúc, người có lúc; Đừng khinh thiếu niên quá đáng) Giờ đây, đàn ông Tiêu gia lấy khó khăn để vươn lên, mãi không lùi bước. Sự trưởng thành của Tiêu Viêm vẫn đang tiếp tục..... [/nd] [br/Hx] [13 | https://playhydrax.com/?v=eYqGK3kjx ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=m2Y-wdwvN ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=nxJceY3Bm ] [10 | https://playhydrax.com/?v=gNNRtoHvf ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=k4fPGg7Xh ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=Rpcl1dHav ] [7 | https://playhydrax.com/?v=YkMTaiWE5 ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=VOCMekPRk1 ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=lwtyGiigw ] [4| https://playhydrax.com/?v=TLH2v8ZY0 ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=fBtyq2Lhh ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=gGTsk-Z56 ] [1 | https://playhydrax.com/?v=zVX7FIC6s ] [br/Arc] [ 13 | https://archive.org/download/dptkuh3n_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/dptkuh3n_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/dptkuh3n_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/dptkuh3n_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/dptkuh3n_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/dptkuh3n_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/dptkuh3n_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/dptkuh3n_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/dptkuh3n_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/dptkuh3n_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/dptkuh3n_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/dptkuh3n_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/dptkuh3n_01/01.mp4 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=48a83678e729a3c0528af9f0ab3ae108] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=09d2d95f845578789ad47ec1a5aff0c7] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cefa7749b3e5d8d5d139baac1312f854] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e3b97fce211775cf6c4367974589e31e] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=93835826a136b5c5cd819154abd86950] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b5f2fbb2f726b83fb39bee90803ed936] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6698815a4580d78aca03fa96de855692] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3f7e4a07e04c9ae0de19d3879116e28e] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0ba1f99c0a35e753256675ebe8175e96] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8276be7f6991ea6bb1d8c26583668ad4] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=62f130c03a688b25f96c944f73fbdf1d] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4080457223efec2085769e6d6e8d75d7] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a682920374e98ff1132e42207d0b10c8] [br/Sb] [ 13 | https://sblongvu.com/e/jjhx9y8jvd5g ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/t5ff25xpww42 ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/g1401mavfkn3 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/2ziai4g6h2vy ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/zyrmddsp6w8s ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/2qja4rwo8p4y ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/ec9t3iae1pzg ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/j4gbfb7o1ap8 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/73xl4upiyf0g ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/yx4xmg5pelnk ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/5wx9ie0tdbzy ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/fcmp7x820rsf ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/oglxge3rks6i ]
Phim đã hoàn thành
Phim khác