Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Mộ Vương Chi Vương Phần 2: Hàn Thiết Đấu - Tomb Of King Wang 2 (2017)]
Trạng thái: [stt/Tập 21 / 21 VietSub]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Số tập: 21 Tập
Thời lượng: 24 Phút/tập
Cập nhật: 22/05/2021

Nội dung

[stt/Tập 21 / 21 VietSub] [info] [+] Mộ Vương Chi Vương Phần 2 [/info] [ss] [Phần 1;/2021/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-1-tomb-of-king.html] [Phần 3;/2022/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-3-2018.html] [Phần 4;/2022/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-4-2020.html] [/ss] [nd]Mộ Vương Chi Vương Phần 2: Hàn Thiết Đấu bắt đầu với Luo Wu Zi giúp LiSi xây dựng gò đất của Tần Shi Wang (Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc). Các môn đệ của ông tiếp tục xây dựng và bảo vệ bia mộ hoàng gia. Ở giữa là sự xuất hiện của 9 ngôi mộ lớn, còn được gọi là King Great King of the Graves. Trong hàng ngàn năm, những ngôi mộ không bao giờ bị cướp. Người ngoài coi những người bảo vệ ngôi mộ là Tomb Sect. Sau cái chết của Luo Wu Zi, vị trí của Grave King được chuyển cho đệ tử lớn nhất của ông, Mu Rong Xiu. Câu chuyện tiếp tục..... [/nd] [br/Vietsub+TM] [br/Hx] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=DsZvkNJXc ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=2Ums2PSIv ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=Ie6OMmyrh ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=TLkiAiYhw ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=0YHp9UKzz ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=hDhDNhv8wr] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=Fp52welxX ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=0VluXALAs ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=LGdNn595T ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=g2BwA9z0h2] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=p0M60EigN ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=sGB_egCrqN] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=72pbHj6yv ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=4iwgNUHkw ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=1cYje0-1_ ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=TwT969W2R ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=rp1KoRhOb ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=Rgax0E_NWT] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=9WvEp2Ejx ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=2h2EgEvA- ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=WH0YAjvHF ] [br/Sp] [ 21-end | https://ssplay.net/v/773663554340601.html ] [ 20 | https://ssplay.net/v/311699628829955.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/571970871339241.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/461033225059509.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/193926839778820.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/899046059697866.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/801436549259556.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/690824773162603.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/941261154082086.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/491671680162350.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/490614104602071.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/318665531774361.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/374336818026171.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/377598957469065.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/678111812306775.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/386388095302714.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/157144770854049.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/748423636787467.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/665015400283866.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/426432080152961.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/420715600252151.html ] [br/Arc] [ 21 | https://archive.org/download/mvcv2_/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/mvcv2_/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/mvcv2_/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/mvcv2_/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/mvcv2_/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/mvcv2_/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/mvcv2_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/mvcv2_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/mvcv2_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/mvcv2_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/mvcv2_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/mvcv2_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/mvcv2_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/mvcv2_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/mvcv2_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/mvcv2_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/mvcv2_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/mvcv2_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/mvcv2_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/mvcv2_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/mvcv2_/01.mp4 ] [br/Fm] [ 21 | https://filemoon.sx/e/uhd9re5zbg58 ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/f8enu66k92l5 ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/6u3xctg56icj ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/y4o8xohiu75q ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/0w0afmzwgp3o ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/ehscybvyf0ew ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/tfw76q1dn66g ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/mgy4ikbm0fvl ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/qpqm0baps0xs ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/6dxdxfpuxngo ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/h9vjzh98j17e ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/5pkudxhyo0s6 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/684621b0w5ck ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/ikqnmyywx7jb ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/6e1tvp6xzj19 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/gas9ofii5y6g ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/wydbwv4u0xhz ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/7nj8hbw3f0vg ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/yx7czaqkllft ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/9xgb1fmci4l7 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/ktkhbnw1xc8m ] [br/Sb] [ 21 | https://sblongvu.com/e/b61zo84mhtmb ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/tsquaow1kvl1 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/cax0zqhhginn ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/we26xcvnayij ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/p9wna2pfhwb0 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/hbundlnqok0r ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/9l3swp5pe15x ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/cadj8v3ings6 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/a8ogbgzqpzge ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/llf550ruw6e0 ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/l872edtjwvqm ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/zfubopxh6v0t ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/mo6cvqw1w28t ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/bsjps56ipae1 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/eq6354shnq26 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/z6z9kv48sw60 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/yhbjsqviyoq7 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/4kjizw7jcjdw ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/134ubsflqe7o ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/ljjoglin2l69 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/6o87s6fcg47r ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác