Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Mộ Vương Chi Vương Phần 1: Kỳ Lân Quyết - Tomb Of King Wang (2016)]
Trạng thái: [stt/Tập 20 / 20 Thuyết Minh]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Số tập: 20 Tập
Thời lượng: 24 Phút/tập
Cập nhật: 22/05/2021

Nội dung

[stt/Tập 20 / 20 Thuyết Minh] [info] [+] Mộ Vương Chi Vương Phần 1 - Tomb Of King Wang (2016) [/info] [ss] [Phần 2;/2021/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-2-han-thiet-au.html] [Phần 3;/2022/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-3-2018.html] [Phần 4;/2022/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-4-2020.html] [/ss] [nd]Chuyện kể rằng, Lạc Vũ Tử trợ giúp Lý Tư tu sửa lăng mộ Tần Thủy Hoàng, được phong là Mộ Vương. Đệ tử đời sau chuyên xây nên những ngôi kỳ mộ tinh vi cho hoàng thân quý tộc, kỳ nhân dị sĩ, đồng thời phái người đời đời thủ hộ. Trong số đó có chín ngôi mộ lớn được tôn là “Mộ Vương chi vương”, được xưng là “Ngàn năm không bị trộm, vạn kiếp chẳng bị phá”. Uy danh vang xa bốn biển, giàu có vô cùng, giang hồ gọi họ là Mộ Vương phái. Khi Lạc Vũ Tử mất đã truyền lại chức vị Mộ Vương cho Đại đệ tử Mộ Dung Hưu khiến cho con cháu Lạc gia bất mãn. Hai đại gia tộc giao hẹn trước mặt Thiên tử, nếu phá giải được chín ngôi kỳ mộ, thì có thể thay phiên nhau giữ chức Mộ Vương. Từ đó, tộc nhân Lạc thị rời khỏi Mộ Vương thành, tự lập môn hộ gọi là Công Mộ phái. Trăm ngàn năm qua, hai đại môn phái thế như nước với lửa, công-thủ giằng co. Trên giang hồ, phường yêu ma trộm cắp thèm thuồng bảo tàng của mấy ngôi kỳ mộ, mà triều đình quan phủ cũng ham muốn tranh giành ngôi vị Mộ Vương. Nhất thời, giữa công-thủ-đạo-bổ bốn đại thế lực sóng gió nổi lên, sát cơ tứ phía, hình thành nên một chốn Võ lâm Mộ phái kinh tâm động phách. [/nd] [br/Hx] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=KMI0HcsGpq] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=0m353vtTu ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=dVjN2Ublx ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=Hx8EfEe8B ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=6ZBFY6iRQ ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=qKAYalBhx ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=bIRTveQU1 ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=M0U7fcJQR ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=uiTJX0-Ai ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=FBET3vyGZ ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=v4yfLhvii ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=ahouG9_5z ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=qEM-Emxfz ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=OWLvQ3O2g ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=W0Cdlil9S ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=FSAqkBF4H ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=3EsZKVjWyt] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=xLUgzyA1R ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=L-d-OA2qV ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=gyWXyIKPb ] [br/Sp] [ 20 | https://ssplay.net/v/572841934445831.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/776175004740556.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/285025356544388.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/370493895063797.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/691297106858756.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/579041140774885.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/669409470011790.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/765419841640525.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/395727839734819.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/129385395596424.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/758984537588225.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/166634773214658.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/388682787203126.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/529215175658464.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/516744702640506.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/987087757223182.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/671749774366617.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/505575955741935.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/453709804763396.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/877549831651979.html ] [br/Arc] [ 20 | https://archive.org/download/mvcv1_/90.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/mvcv1_/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/mvcv1_/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/mvcv1_/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/mvcv1_/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/mvcv1_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/mvcv1_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/mvcv1_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/mvcv1_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/mvcv1_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/mvcv1_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/mvcv1_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/mvcv1_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/mvcv1_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/mvcv1_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/mvcv1_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/mvcv1_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/mvcv1_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/mvcv1_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/mvcv1_/01.mp4 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=540a216075038e9c5cf0974210a878b2] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=01394f3625bceaeace6331832dc8c2d0] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4cb1fa55554ad4a5c4cef1ef88960b61] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d7aac23ec4585d06d4efec4cc8e09032] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=363d5a0fe4386994ef9b986d6e981422] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8ea9fef955e08399fc4427927564f781] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0c840b21770a211fcec765618e0ad93c] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=56728466c119b2fbd1c6b0fa51cdca1a] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d17851662944aef76d27198c8e26aa53] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5d9d1697f52990076a26a593f52855eb] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f99a3e7ba72e967c53ddb295acbec583] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0a4aff29a52dd9b8a38e3458d5db3e89] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=63f62a45bfb78da2769e097c62a1fd51] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=467dfe08a09dbd6bee646f1e83866e39] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d8fb1d1a4d37adc59d072edb6e4a7c1b] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8c906ad7bb5d8794fe99f818186a0a55] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a16fe02ca338d77414b5e78302c64aca] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ef702e0170cb59a2aa27afc5bdfb92c9] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1db2d7ed7ffa4d6ad2ebd3d7da27d190] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=72629a31a3cca4e7341c4a571488f130] [br/Sb] [ 20 | https://sblongvu.com/e/1we9nykplo45 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/9s4f8i1d983l ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/532z3ybodbm0 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/0cjuvhurpisx ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/sg9w7hvnwbsp ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/853q1kb9u85e ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/mpoeut90bli8 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/8fdx8njy1o0q ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/m3iwc2unq03e ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/0fx3qsa0q77r ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/wkmmk4gw42os ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/0m0e0azi2hwl ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/o4ftko9qo7f0 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/2wfpznoe7mms ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/6lkfjmlicl15 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/cooq6rlapkze ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/pjfowmp2csdo ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/2iyjohl5mzfo ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/td366tmveo9t ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/kvzlavnnqi1c ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác